Rabat do 350 zł na projekty domów!
Do końca promocji pozostało:
 
 
 
 
dni
godzin
minut
sekund
Sprawdź projekty objęte promocją
X
  • Pow. użyt.
  • Wyszukiwanie
    zaawansowane

Regulamin serwisu Dom Dla Ciebie

REGULAMIN SERWISU domdlaciebie.com.pl (od 04.04.2022r.)

Regulamin dla zakupów dokonanych do 03.04..2022r. >>>

INFORMACJE OGÓLNE


1. Właścicielem serwisu domdlaciebie.com.pl i Sprzedającym jest firma ARCHECO PLUS  sp. z o.o. sp.k. (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Sosnowej 30/2; NIP: 8961597285 REGON: 386981830 KRS:0000858914 Kapitał zakładowy: 1.000PLN Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ING Bank Śląski S.A. 78 1050 1575 1000 0090 8103 4648.
2. Sprzedający za pośrednictwem sieci Internet prowadzi sprzedaż gotowych projektów architektoniczno-budowlanych.
3. Sprzedający realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
4. Zakup projektu, bądź złożenie zamówienia na produkty bezpłatne przez stronę www oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

5. Przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest wybrany przez Kupującego projekt gotowy domu jednorodzinnego, na podstawie oferty Sprzedającego zamieszczonej w serwisie domdlaciebie.com.pl i w katalogach wydawanych przez Sprzedającego lub projekt gotowy wykonany na podstawie projektu koncepcyjnego zamieszczonego w serwisie domdlaciebie.com.pl i w katalogach wydawanych przez Sprzedającego.
6. Kupujący w ramach umowy otrzymuje od Sprzedającego trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, zawierających wymagane prawem opracowania branżowe z zakresu : architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.
7. Sprzedający nie gwarantuje dostępności dodatkowych opracowań, zwanych dalej dodatkami, dla każdego oferowanego przez siebie projektu.
8. Projekty gotowe oferowane przez Sprzedającego wymagają zawsze dostosowania do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, do lokalnie występujących warunków uzależnionych od lokalizacji budowy, w tym stref obciążeń klimatycznych. Obowiązek wyżej opisanego dostosowania obciąża Kupującego i nie wchodzi w zakres przedmiotu umowy obejmującego zakupu projektu.
9. Sprzedający, pod warunkiem opisanym w pkt 10, wyraża zgodę na zmiany w projekcie gotowym wynikające z konieczności przystosowania projektu do:

- warunków lokalnych zagospodarowania przestrzennego działki,
- warunków lokalnie występujących stref obciążeń klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na obciążenie wiatrem i śniegiem,
- indywidualnych potrzeb Kupującego.

10. Zmiany, o których mowa w pkt 8 i 9 muszą być dokonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż wielkości powierzchni, proporcji pomiędzy elementami budynku oraz inne dane w opisie technicznym projektu gotowego mogą się nieznacznie różnić od podanych w katalogach bądź na stronach serwisu domdlaciebie.com.pl.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

12. Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, Ustawy  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
13. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.domdlaciebie.com.pl, telefonicznie 71 361 46 86, 71 311 20 66, 886 994 975 oraz drogą e-mailową: biuro@domdlaciebie.com.pl
14. Osoba fizyczna dokonująca zakupu musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
15. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich w cenach brutto. Sprzedający gwarantuje ceny projektów oferowanych w serwisie domdlaciebie.com.pl tylko w stosunku do zakupów i umów zawartych bezpośrednio przez Sprzedającego. Wykonanie projektu gotowego na podstawie prezentowanego przez Sprzedającego projektu z oznaczoną dostępnością "koncepcja" ( projekt koncepcyjny ) oraz z dostępnością "aktualizacja" traktowane jest jako wykonanie usługi i uzależnione od zapłaty bezzwrotnego zadatku w wysokości 35% podanej ceny.
16. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Sprzedający.
17. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia zakupu projektu potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
18. Dla projektów z oznaczoną dostępnością "3-7 dni" czas realizacji zamówienia wynosi: 3 do 7 dni na przygotowanie projektu do wysyłki + czas dostarczenia, uzależniony od sposobu wysyłki.
Dla projektów z oznaczoną dostępnością "koncepcja" czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym.
19. Do każdego zamówienia dołączana jest Faktura vat.
20. Płatność za zakupiony projekt można zrealizować:

- za pobraniem przy odbiorze,
- gotówką w siedzibie firmy,
- przelewem na konto Sprzedawcy. W przypadku płatności przelewem zamówiony projekt zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na wskazane konto.

21. Wysyłka projektów odbywa się przesyłką pocztową bądź przesyłką kurierską.
22. Zamówienia można odwołać osobiście w biurze, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

GWARANCJA I ZWROTY

23. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
24. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

25. Kupujący może odstąpić od umowy kupna zawartej na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dostarczenia przesyłki, składając w tym czasie pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna (można w tym celu skorzystać z formularza odstąpienia od umowy) oraz jeśli w ciągu 14 dni od tej daty odeśle projekt (na własny koszt) wraz z dokumentem zakupu na adres naszej pracowni: ARCHECO PLUS sp. z o.o. sp.k. 55-040 Bielany Wrocławskie ul.Sosnowa 30/2. Uznanie odstąpienia od umowy zakupu jest możliwe tylko w przypadku zachowania podanych terminów.

Zamówienie projektu w fazie koncepcji jest równoznaczne ze zleceniem usługi projektowej na życzenie klienta, odstąpienie od umowy skutkować będzie zatrzymaniem zadatku przez Sprzedającego.

Uwaga: odsyłany projekt podlega ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z tym Kupujący nie ma prawa kopiować zwracanej dokumentacji technicznej, nie może też wykorzystać zastosowanych rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych do wykonania projektu przez innego projektanta bądź do budowy domu.


26. Zwracany projekt nie może nosić śladów użytkowania - musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. Przesyłki odsyłane na koszt Sprzedającego (za pobraniem) nie będą przyjmowane.

27. W razie zwrotu projektu, Kupujący ponosi koszty przesyłki towarów do Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od zakupu projektu wykonanego na podstawie projektu koncepcyjnego Sprzedającego, Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu zadatku.
28. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.
29. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku projektów, które noszą ślady użytkowania.
30. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.
31. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności (po potrąceniu kosztów poniesionych na przesyłkę zamówienia: 30zł) przelewem bankowym na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej z projektem. W przypadku kiedy dowodem zakupu była faktura VAT, zwrot zapłaty nastąpi po otrzymaniu podpisanej przez Kupującego faktury korygującej.
32. Klient ma prawo do wymiany zakupionego projektu na inny w terminie do 90 dni od daty zakupu projektu - potwierdzonej dowodem zakupu. Wymieniany projekt nie może nosić śladów użytkowania - musi być przesłany w stanie nienaruszonym. W celu dokonania zwrotu zalecamy kontakt telefoniczny z działem sprzedaży i wysyłki tel. 71 311 20 66.
Wymieniany projekt wysyłany będzie na koszt klienta Pocztą Polską lub firmą kurierską za kwotę 30zł brutto.
(W przypadku wymiany na projekt tańszy różnica nie jest zwracana. W przypadku wymiany na projekt droższy, przy wymianie doliczana jest kwota różnicy między ceną podstawową projektu aktualną na dzień wymiany, a kwotą z dowodu zakupu)


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. Sprzedający, będąc administratorem danych osobowych, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polityką prywatności Serwisu domdlaciebie.com.pl.
34. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
35. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).
36. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
37. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 roku.

Logowanie

Jeśli posiadasz konto
zaloguj się.

Rejestracja

Jeśli nie posiadasz jeszcze
konta zarejestruj się.

Nie pamiętasz hasła?

Jeśli zapomniałeś hasło, podaj swój adres
email. Prześlemy nowe hasło na Twoją skrzynkę.

Akceptuję regulamin

Chcę otrzymywać newlsetter

Możesz również zalogować się używając konta na:

Serwis www.domdlaciebie.com.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez www.domdlaciebie.com.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies AKCEPTUJĘ